Galerie2

NIKOTIN 1 / NICOTINE 1 (2006)
mixed media on canvas 60 x 40 cm

nikotin1-480